Qkausi SanaHuhtiQ


 


 Korona jatkuu. Mutta seurakunnan päätehtävä on kaikkina aikoina ollut ja on edelleenkin lähetyskäskyn toteuttaminen ja sitä jatketaan koronasta huolimatta. Seurakunta tahtoo edelleen olla tukemassa ja rohkaisemassa kristittyjä elämään rohkeasti Jeesukseen uskoen. Nyt uskon hoitaminen on väistämättä jonkin verran erilaista, koska kokoontua ei voida. Kristittyjen yhteen kokoontuminen ja yhdessä oleminen on aina olleet yksi tärkeimpiä asioita uskossa, koska se antaa monta asiaa, joita yksinäinen kristitty ei voi saada: opetusta, rohkaisua ja tunteen, että kuuluu muiden kanssa yhteen enkä ole yksin.


Kun luetaan Raamattua, niin tuon ajan juutalainen ja kristillinen kulttuuri olivat merkittävästi erilaisia kuin tämän päivän suomalainen. Totta kai se oli jo pelkästään siksi, että välissään on 2000 vuotta, mutta mä tarkoitan nyt perhe- ja yhteisökulttuuria. Juutalaiset(ja heidän myötään kristityt) oli tuolloin ja ovat edelleenkin hyvin perhe- ja yhteisökeskeisiä, mitä Suomessa on paljon vähemmän. Ja se välittyi juutalaisuudesta myös kristinuskoon, seurakunta oli kuin perhe ja tiivis yhteisö ja sellainen sen olisi tarkoitus olla tänäkin päivänä.


Koronan takia tämä yhteisöllisyys on nyt fyysisen kokoontumisen kannalta mahdotonta ja siksi korostuu oma henkilökohtainen usko. Onko uskon Jeesukseen hoitaminen sinulle kuinka seurakuntalähtöistä, eli hoidat sitä lähinnä käymällä seurakunnan tilaisuuksissa? Henkilökohtainen usko tarkoittaa myös Raamatun lukemista, rukousta ja Jeesuksen seuraamista elämässä ja teoissa. Paavali kirjoittaa meille kolossalaiskirjeen toisessa luvussa näin:


”Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää Hänen yhteydessään. Juurtukaa Häneen, rakentakaa elämänne Hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teitä on opetettu.”(Kol.2:6-7)


Meidän on siis juurruttava Jeesukseen ja rakennettava elämämme Hänen varaansa. Muuten se ei vaikeina aikoina kestä. Tätä nyt meneillään olevaa aikaa voidaan kuvata vaikeaksi. Ei se ole suoraan ja kohdennetusti kristilliselle uskolle vaikeaa, mutta esimerkiksi lehdissä on lukenut viime viikkoina, että perhe- ja parisuhde- ja yleisestikin ihmissuhteet voi joutuvat eristäytymisen takia haasteisiin, niin aivan hyvin voi myös meidän Jumalasuhde.


Tämän takia on tärkeää, että me kiinnitetään huomiota uskon hoitamiseen eri tavalla kuin ennen koronaa. Kolossalaiskirjeen 3. luku antaa meille hyvää ohjetta seurakunnan elämään:


”Antakaa Jumalan sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.”(Kol.3:16)


Jae sanoo siis normaaliin kristityn elämään kuuluvan Raamatun, opetuksen, rukouksen ja laulun. Tältä pohjalta heitän haastetta ja kehotusta: jos sulla ei vielä ole jonkinmoista Raamatunlukutapaa tai -suunnitelmaa, niin nyt on hyvä ja tärkeä hetki laittaa sellainen pystyyn. Jos rukous ei ole säännöllinen, ja säännöllisellä tarkoitan päivittäinen, tapa, niin tee siitä sellainen. Jos kotona on perheenjäseniä tai kodin ulkopuolella joka kaveri tai ystävä, jotka lähtisivät tällaiseen mukaan, sovi vaikka jokin kellonaika, jonka aikaan kokoonnutte tai soitatte ja rukoilette ja vaikka luette jonkin Raamatunkohdan yhdessä. Jos itsetunto tai laulutaito on yhtään kohdalla, niin virsien tai vastaavien laulaminen on myös erinomainen keino uskon hoitamiseen. Tällä tavalla eli perheen kesken tai puhelimen välityksellä voi myös harrastaa sitä seurakuntayhteyttä, joka nyt on isossa mittakaavassa poissa pelistä.


Me voidaan kuitenkin myös hyötyä koronasta ja se voi opettaa meille jotain.


Ensinnäkin, Raamattu kertoo meille monista ihmisistä, jotka joutuivat elämään vaikeuksien, jumalattomuuden ja kristinuskolle vihamielisten ihmisten keskellä, toteuttamaan Jumalan tahtoa, julistamaan Jumalan sanoja ja olemaan monessa muussakin suhteessa yksin. Esimerkiksi Nooa rakensi lähes täysin yksin arkin, Jeremia julisti Israelin kansalle tuhoa lähes täysin yksin 40 vuotta ja sai lokaa niskaansa, Paavali joutui monesti oikeuden ja lopulta keisarinkin eteen yksinään ja Jeesus on paras esimerkki yksin jäämisestä, kun Hän kärsi meidän puolesta ristillä. Kuitenkin lähetyskäskyssä Jumala lupaa olla meidän kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti, ja se, että Jumala on mukana, on paljon enemmän kuin jos oltaisiin yhdessä koko maailman kanssa mutta ilman Jumalaa. Tänä päivänä usko Jeesukseen vähenee Suomessa ja pian kristityt voivat olla tilastollisestikin vahvasti vähemmistössä, nyt jo todennäköisesti ollaan aidon raamatullisen uskon suhteen. Senkin takia on tärkeää, että jokainen itseään kristityksi kutsuva tekee työtä ollakseen juurtunut Jeesukseen.


Toisena asiana, mitä koronasta voidaan oppia: tätä korona-aikaa voidaan nyt sanoa jonkinlaiseksi erämaakaudeksi paitsi yhteiskunnallisesti ja myös uskon suhteen, kun toiminta on erilaista. Raamatussa kuitenkin erämaa oli monesti paikka, jossa Jumala puhui ihmisille. Hän johdatti tai suorastaan ajoi heitä erämaahan ja siellä tavalla tai toisella puhutteli ja kasvatti heitä. Esimerkiksi Mooses, Elia, Daavid ja myös Jeesus itse viettivät aikaa erämaassa, rukoilivat siellä ja Jumala puhui heille ja he lähtivät sieltä tehtävän saaneina tai hengellisesti vahvistuneina. Haastan miettimään, että mitä Jumala haluaisin nyt sun elämääsi sanoa ja tehdä, ehkä muuttaa sitä jotenkin. Yhden ajatuksen heitän, jonka pohjalta voit lähteä esimerkiksi tätä työstämään.


Nyt pandemia-aikana me vältetään kohtaamisia ja kontakteja, tapahtumia on peruttu, tiettyihin paikkoihin ei mennä, jottei tauti tartu. Mitä jos koko maailma alkaisi välttää samalla tarkkaavaisuudella synnintekemistä? Kun huomaat, että olet tekemässä jotain väärää, jokin asia alkaa ärsyttää kovasti ja meinaat kohta sanoa tai tehdä jotain pahaa, otat siihen etäisyyttä, vältät menemästä lähelle koko asiaa tai peruutat kyseisen asian tekemisen siksi aikaa kunnes kiusaus tehdä väärin on mennyt ohi. Tämä ajatus tuli mulle mieleen muutama viikko sitten, kun Suomi alkoi tehdä rajoituksia ja sitä voidaan tällä tavalla hyödyntää uskonelämässäkin.

Näillä sanoilla ja pienillä haasteilla haluun toivottaa sulle siunausta tähän päivään!